Danh sách kiểm định giá nhà

Author: NhaGo.net's Editor

Kinh nghiệm thiết kế ngôi nhà gỗ, chuyển tải vẻ đẹp truyền thống qua từng công trình.

Việc điều hướng trong việc mua bán nhà đòi hỏi một bước kiểm tra quan trọng: đánh giá nhà. Đó là một quá trình quan trọng mang ý nghĩa đáng kể đối với tất cả các bên liên quan. Hướng dẫn toàn diện này trình bày một danh sách kiểm tra đánh giá nhà dành cho người mua và người bán, cung cấp những thông tin quan trọng và lời khuyên thực tế để chuẩn bị bạn trên hành trình sở hữu nhà.

Bước đầu tiên để mua một ngôi nhà.

Quicken Loans® giúp bạn tiến gần đến việc săn nhà.

Bắt đầu

Hiểu rõ về đánh giá nhà

Đánh giá nhà là một phần quan trọng của quá trình mua nhà, trong đó các nhà đánh giá chuyên nghiệp và độc lập đánh giá một ngôi nhà để xác định giá trị thực sự của nó.

Các nhà đánh giá cung cấp thông tin không thiên vị về giá trị của một ngôi nhà, điều này là cần thiết để có được một khoản vay mua nhà từ một ngân hàng. Trong quá trình này, người đánh giá tham quan ngôi nhà, kiểm tra cấu trúc, hệ thống và các tính năng của nó, sau đó so sánh ngôi nhà với những ngôi nhà tương tự đã bán gần đây trong khu vực.

Đối với người mua, đánh giá xác định giá trị hợp lý của tài sản, đảm bảo sự phù hợp với số tiền mà họ có thể vay được từ ngân hàng. Điều này bảo vệ cả hai bên khỏi việc vượt quá giới hạn. Người bán có thể được hưởng lợi từ việc đánh giá trước khi niêm yết - nếu họ quyết định làm - để giúp định giá cạnh tranh, tối ưu quá trình bán nhà và thu hút người mua có đủ năng lực. Đồng thời, điều này cũng giúp giảm thiểu các vấn đề trong quá trình đàm phán.

Đánh giá nhà so với kiểm tra nhà

Mặc dù cả hai đều quan trọng để hiểu về tình trạng và giá trị thực sự của ngôi nhà của bạn, đánh giá và kiểm tra nhà không phải là một điều giống nhau. Đánh giá nhà được sử dụng như là một công cụ định giá, cung cấp giá trị thị trường của tài sản cho người mua nhà, ngân hàng và các chuyên gia bất động sản.

Một kiểm tra nhà là một cuộc kiểm tra chi tiết về một tài sản. Những cuộc kiểm tra này thường đánh giá tình trạng vật lý của ngôi nhà và có thể thông báo cho người mua về bất kỳ vấn đề nào mà có thể cần sự chú ý ngay lập tức hoặc sau này. Những cuộc kiểm tra này diễn ra sau khi người bán đã chấp nhận đề xuất của bạn, nhưng trước khi bạn hoàn tất việc mua nhà. Những cuộc kiểm tra kỹ lưỡng đảm bảo người mua đưa ra quyết định có căn nhà phù hợp và có nhận thức về bất kỳ sự sửa chữa hoặc bảo dưỡng cần thiết nào, bảo vệ đầu tư của họ.

Nên lưu ý rằng trong khi kiểm tra nhà tập trung vào tình trạng của tài sản, đánh giá nhà tập trung vào giá trị của nó. Ngân hàng yêu cầu một cuộc đánh giá, nhưng không nhất thiết phải kiểm tra nhà. Tuy nhiên, rất khuyến nghị để bạn có được một cuộc kiểm tra nhà. Nếu có vấn đề phát sinh trong cả cuộc kiểm tra nhà hoặc cuộc đánh giá nhà, người mua có thể muốn hoặc cần thay đổi thỏa thuận với người bán.

Đánh giá nhà bao gồm những gì?

Một nhà đánh giá có năng lực tạo một báo cáo chi tiết bằng cách thăm quan tài sản, nghiên cứu các giao dịch mua bán nhà tương tự gần đây và đánh giá kỹ lưỡng các đặc điểm của ngôi nhà như kích thước, tình trạng, bố cục và các tiện ích.

Xem những gì bạn có thể mua được.

Quicken Loans® có thể giúp bạn tìm một người cho vay.

Bắt đầu

Danh sách chuẩn bị định giá nhà: Những điều cơ bản

Cả người mua và người bán đều có những trải nghiệm riêng trong quá trình định giá, do đó cần chuẩn bị phù hợp.

Nếu bạn đang mua một ngôi nhà

Thông thường, việc định giá ngôi nhà trước khi hoàn tất giao dịch là lợi ích tốt nhất cho người mua nhà hoặc là yêu cầu bắt buộc, nhằm đảm bảo bạn và người cho vay đang đầu tư thông minh. Dưới đây là những gì mà nhà định giá thực hiện trong quá trình mua nhà và những điều bạn có thể làm để chuẩn bị.

 1. Kiểm tra giá trị bất động sản khu vực bằng Chỉ số giá nhà (House Price Index - HPI): Để tìm hiểu giá trị thị trường của một khu vực thông qua chỉ số giá nhà, bạn có thể truy cập các trang web bất động sản uy tín hoặc các văn phòng đánh giá tài sản địa phương để có thông tin về việc bán nhà gần đây và giá trị tài sản trong khu vực. Sử dụng chỉ số giá nhà để theo dõi xu hướng và biến động, so sánh giá trị hiện tại của những ngôi nhà trong khu vực với dữ liệu lịch sử.
 2. Xem xét các giao dịch bất động sản gần đây: Các giao dịch bất động sản gần đây gần ngôi nhà được định giá mới là những yếu tố quan trọng mà những nhà định giá sử dụng để xác định giá trị thực tế trên thị trường của nó. Nhà định giá so sánh ngôi nhà được đánh giá với những giao dịch bán nhà gần đây này để đánh giá giá trị dựa trên diện tích, điều kiện, vị trí và các yếu tố quan trọng khác. Những giao dịch bán nhà này được gọi là so sánh, hoặc "comps".
 3. Thực hiện việc xem xét qua từng phòng trong ngôi nhà để đánh giá tình trạng của nó: Nhà định giá kiểm tra ngôi nhà trước khi xác định các vấn đề tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản. Việc đi qua nhà mà bạn có thể mua giúp bạn xác định những vấn đề và đưa ra quyết định thông minh trước khi trả tiền cho định giá chính thức.
 4. Ghi chú các công việc sửa chữa tiềm năng: Người mua cần chú ý đến những vấn đề về cấu trúc, như vấn đề móng hoặc mái nhà, cũng như các hệ thống quan trọng như điện và nước, để đảm bảo an toàn và giá trị của tài sản. Việc xác định và giải quyết những vấn đề này sớm trong quá trình mua nhà có thể giúp người mua tránh các chi phí không mong đợi và đảm bảo một khoản đầu tư đáng tin cậy.
 5. Xem xét việc thêm điều kiện phụ thuộc định giá vào đề nghị của bạn: Điều kiện phụ thuộc định giá là một điều khoản trong hợp đồng mua nhà cho phép người mua vụt lui khỏi hợp đồng hoặc đàm phán lại giá nếu giá trị định giá thấp hơn giá mua được thỏa thuận ban đầu của ngôi nhà"
 6. Điều này giúp bảo vệ lợi ích tài chính của người mua bằng cách đảm bảo họ không phải trả giá quá đắt cho tài sản và cung cấp cho họ cơ hội điều chỉnh các điều khoản giao dịch nếu kết quả định giá không thuận lợi.

Để mua nhà thông thái, hãy tìm một nhà định giá có giấy phép sớm, xem xét các thông tin phân tích HPI và dữ liệu bán nhà để đảm bảo tính chính xác. Tự mình đánh giá tài sản, ghi chú các công việc sửa chữa và bao gồm một điều kiện định giá trong đề nghị mua để linh hoạt.

Nếu bạn đang bán nhà

Trước khi đưa nhà của mình lên thị trường, người bán thường tìm đến một báo cáo đánh giá nhà. Báo cáo đánh giá không bắt buộc cho người bán, nhưng nó có thể giúp xác định một giá niêm yết công bằng. Nếu bạn đang bán nhà, dưới đây là những gì bạn có thể mong đợi và cách bạn có thể chuẩn bị.

 1. Tạo bảng thông tin về nhà: Trước khi có báo cáo đánh giá, bảng thông tin về nhà là nguồn thông tin quan trọng để giữ tất cả thông tin liên quan ở một nơi cho người đánh giá và những người mua. Những tài liệu này thường bao gồm hình ảnh về tài sản, giá yêu cầu, bất kỳ cải tạo gần đây nào và thông tin bổ sung về tài sản.
 2. Bảo quản hồ sơ về sửa chữa hoặc cải tiến: Cải tiến và sửa chữa nhà có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của một ngôi nhà, do đó việc bảo quản hồ sơ về tất cả những sửa chữa và thay thế đáng chú ý là hợp lý. Để tạo ra một hồ sơ, hãy thu thập và lưu trữ các tài liệu hoặc thông tin liên quan theo một cách có tổ chức. Bao gồm các biên lai sửa chữa, hóa đơn, hợp đồng bảo hành và các tài liệu liên quan khác để duy trì một hồ sơ rõ ràng và dễ tiếp cận về các giao dịch, hoạt động hoặc thông tin. Hãy chắc chắn lưu trữ thông tin này ở nơi dễ dàng tiếp cận và an toàn, chẳng hạn như thư mục kỹ thuật số, bảng tính hoặc thậm chí các tệp vật lý được bảo đảm. Việc biết tuổi của các thiết bị gia dụng sẽ giúp người đánh giá có một ước tính chính xác hơn.
 3. Nghiên cứu giá trị của ngôi nhà của bạn: Biết giá trị của ngôi nhà của bạn trước khi có báo cáo đánh giá có thể giúp bạn đưa ra quyết định thông minh, thương lượng hiệu quả và đảm bảo bạn không trả quá nhiều cho các khoản chi phí liên quan đến đánh giá. Bạn có thể nghiên cứu giá trị của ngôi nhà bằng cách tư vấn với một môi giới bất động sản, sử dụng các trang web môi giới hoặc dịch vụ định giá nhà trực tuyến khác hoặc thậm chí tìm hiểu những ngôi nhà tương tự trong khu vực của bạn.
 4. Lập danh sách các sửa chữa nhỏ có giá trị sửa trước khi bán: Các sửa chữa nhỏ thường liên quan đến các vấn đề nhỏ, dễ quản lý như vòi nước rò hoặc sơn bị tróc, hoặc tay nắm cửa hỏng. Việc giải quyết những sửa chữa này là rất quan trọng cho quy trình đánh giá vì chúng cải thiện tình trạng và sức hấp dẫn chung của một tài sản, có thể làm tăng giá trị được đánh giá của nó. Bỏ qua các sửa chữa nhỏ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị được định giá của tài sản.

Người bán có thể tối đa hóa giá trị thị trường của ngôi nhà bằng cách chia sẻ bảng thông tin về nhà được tổng hợp và hồ sơ sửa chữa với một môi giới bất động sản. Sự hợp tác này đảm bảo chiến lược định giá chính xác, thương lượng thông minh và sức hấp dẫn tài sản gia tăng trong quá trình đánh giá, dẫn đến một cuộc bán hàng thành công và sinh lợi hơn.

Danh sách kiểm tra đánh giá nhà FHA

Vay mua nhà của Administr Quyền Chế Ngân (FHA) có yêu cầu đánh giá riêng biệt khác nhau so với các khoản vay thông thường. Để được chấp thuận vay một khoản vay của FHA, ngôi nhà được đánh giá phải đáp ứng các yêu cầu sau theo nguồn từ hướng dẫn của HUD về tiêu chuẩn tài sản tối thiểu:

 • Cung cấp liên tục và đủ nước sạch, có áp suất đủ và chất lượng phù hợp cho mọi nhu cầu sử dụng trong gia đình.
 • Kiểm tra chất lượng nước.
 • Cơ sở vệ sinh và phương pháp xử lý chất thải an toàn"
Mỗi căn hộ cần có ít nhất một phòng tắm, bao gồm tối thiểu một bồn cầu, một chậu rửa và một bồn tắm hoặc vòi sen."
 • "Đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông và đi lại người đi bộ."
 • "Cung cấp đủ không gian cho điều kiện sống lành mạnh và thoải mái."
 • "Hệ thống sưởi đủ cho điều kiện sống lành mạnh và thoải mái."
 • "Nước nóng sinh hoạt."
 • "Kiểm tra sơn chì."
 • "Điện đầy đủ để chiếu sáng và sử dụng các thiết bị cơ khí trong căn hộ."
 • Danh sách kiểm tra Đánh giá nhà mua bằng vay Home Loan của VA

  Tương tự như các khoản vay FHA, khoản vay từ Cục Dự trữ Hậu cần Quân đội (VA) có yêu cầu đánh giá đặc biệt khác so với thực hành thông thường. Một số yêu cầu đánh giá khoản vay VA bao gồm:

  • Một thẩm định viên VA sẽ đánh giá vị trí địa lý của ngôi nhà, vì những ngôi nhà nằm trên lộ trình đường ống dẫn khí gas hoặc dầu hỏa có thể không đủ điều kiện cho việc vay từ VA.
  • Ngôi nhà phải được cố định vĩnh viễn vào móng, và, dựa trên vị trí địa lý, có thể yêu cầu các cấu trúc đặc biệt để chống lại bão và động đất.
  • Ngôi nhà phải có khả năng tiếp cận bằng bộ hoặc ô tô từ một đường phố công cộng hoặc riêng tư, và việc tiếp cận này phải khả thi quanh năm.
  • Mọi không gian bòn tụ cần phải có thể tiếp cận, sạch sẽ, và thông gió đúng cách. Tương tự, mái nhà cũng cần được thông gió.
  • Ngôi nhà phải có máy nước nóng, nguồn nước uống an toàn, và hệ thống xử lý nước thải hoạt động (dù là công cộng hay riêng).
  • Ngôi nhà phải có điện ở tất cả các khu vực để chiếu sáng và sử dụng thiết bị.

  Tìm Hiểu về Học vay Mua nhà ở Đây!

  Được ghép nối với một ngân hàng sẽ làm việc với tình hình tài chính của bạn.

  Bắt đầu

  Danh Sách Chuẩn Bị cho Ngày Đánh giá nhà

  Việc đánh giá nhà có thể không phải là phần thú vị nhất trong quá trình mua bán nhà, nhưng với vai trò là người tham gia trong giao dịch, có một số biện pháp cẩn trọng mà bạn có thể thực hiện để đảm bảo việc đánh giá nhà diễn ra nhanh chóng và dễ dàng.

  1. Đảm Bảo Mọi Khu Vực Gọn Gàng và Dễ Tiếp Cận

  Hãy chắc chắn dọn dẹp và gọn gàng nhà của bạn như bạn đã làm cho một buổi xem nhà. Đảm bảo mọi diện tích sử dụng có thể tiếp cận dễ dàng cho thẩm định viên, bao gồm cả tầng hầm, gác xép hoặc không gian bòn tụ hiện có. Không gian này quan trọng không kém phần còn lại của ngôi nhà và cần phải rõ ràng và không bị cản trở trong quá trình đánh giá. Ngoài ra, phần còn lại của ngôi nhà cũng cần ít rác rưởi nhưng không cần phải hoàn toàn sạch sẽ. Trước khi diễn ra đánh giá, hãy đi dạo trong ngôi nhà, phòng từng phòng, và đảm bảo thẩm định viên có không gian để tiến hành cuộc kiểm tra dễ dàng.

  2. Tôn Trọng Thời Gian Của Thẩm Định Viên

  Phần đánh giá của một cuộc đánh giá có thể mất từ 20 phút đến 3 giờ, và toàn bộ quá trình đánh giá kéo dài khoảng 7-10 ngày từ đầu đến cuối. Tùy thuộc vào diện tích của ngôi nhà, thời gian đánh giá có thể thay đổi, và làm phần của bạn như người bán hoặc người mua tiềm năng để quá trình diễn ra một cách trôi chảy nhất có thể.

  Hãy giúp đỡ khi cần nhưng hãy cố gắng không làm phiền. Những người định giá có thể yêu cầu các giấy phép cần thiết, hồ sơ bảo trì, hóa đơn tiện ích và các tài liệu khác cần thiết có thể chuẩn bị sẵn trước khi đến, chỉ để tránh kéo dài thời gian quá trình.

  3. Lên kế hoạch về việc nuôi cún và chăm sóc trẻ nhỏ

  Trẻ nhỏ và những người bạn lông xốp làm cho bất cứ ngôi nhà nào cảm thấy như một tổ ấm nhưng đôi khi có thể là trở ngại trong quá trình định giá. Môi trường lý tưởng cho một cuộc định giá thuận lợi đơn giản chỉ là một ngôi nhà trống, yên tĩnh. Trẻ em và cảnh vật nuôi có thể gây xao lạc và gây trở ngại cho khả năng của người định giá tiến hành một cuộc đánh giá toàn diện. Để người định giá làm việc mà không có nhiều gián đoạn, hãy xem xét việc rời nhà trong quá trình định giá. Hãy xem xét việc thuê người trông giữ thú cưng hoặc chăm sóc trẻ trong quá trình định giá, đảm bảo cung cấp một môi trường yên tĩnh và tập trung để người định giá đánh giá chính xác tài sản.

  Sau cuộc định giá nhà: Mẹo cho người mua và người bán

  Mặc dù cuộc định giá không luôn diễn ra như mong đợi, quan trọng là tiếp cận quá trình này với tính linh hoạt và sẵn sàng cho các kết quả khác nhau, đảm bảo bạn có các công cụ để xử lý mọi kết quả một cách hiệu quả.

  Nếu định giá thấp?

  Định giá nhà thấp có thể tạo cảm giác như một trở ngại lớn, vì nó cho thấy giá trị của ngôi nhà ít hơn so với giá đã thỏa thuận. Và nó có thể giới hạn số tiền mà ngân hàng sẽ tài trợ cho một khoản vay. Tuy nhiên, quan trọng phải nhớ rằng việc định giá nhà thấp không phải là cuối cùng của thế giới - hoặc của việc bán nhà.

  Đối với người bán, bạn có thể cần thương lượng lại với người mua. Họ có thể không mua một căn nhà với giá cao hơn giá trị của nó - đặc biệt nếu họ không thể có được tài trợ vượt quá giá trị đó. Thường thì, người bán chọn việc giảm giá để hoàn tất giao dịch và tiếp tục nhà hoặc đầu tư tiếp theo của mình. Nếu thỏa thuận không thành công, bạn sẽ có khả năng phải làm lại quá trình, tìm một người mua sẵn lòng trả tiền chênh lệch bằng tiền mặt hoặc hy vọng có một định giá cao hơn lần tới. Cả hai trường hợp đều không thể.

  Trong khi đó, đối với người mua, giá trị định giá thấp hơn so với mong đợi cũng có thể là cơ sở để đàm phán lại giá mua. Người mua có thể đề nghị một giá bán thấp hơn phản ánh giá trị được định giá và sẵn sàng trình diễn báo cáo định giá làm bằng chứng. Hoặc bạn luôn có thể yêu cầu một cuộc định giá lần thứ hai, vì không có giới hạn cho số lượng định giá có thể có trên một tài sản. Đại lý bất động sản của bạn có thể xem xét báo cáo và tìm ra bất kỳ sai sót nào có thể yêu cầu một cuộc định giá thứ hai, chẳng hạn như tính toán sai hoặc không bao gồm các chi tiết cụ thể. Chỉ cần nhớ rằng, bạn chịu trách nhiệm phải trả tiền cho tất cả các cuộc định giá, mỗi cuộc có giá hàng trăm đô la.

  Nếu tôi có một đại lý bất động sản?

  Đại lý bất động sản là một nguồn tài nguyên tuyệt vời không chỉ trong quá trình định giá, mà còn trong quá trình mua/bán nhà tổng thể. Các đại lý có kiến thức sâu rộng về những gì làm cho một căn nhà bán được và những gì cần thiết trước, trong và sau quá trình định giá. Đại lý bất động sản của bạn có thể hỗ trợ trong việc thu thập thông tin cần thiết mà có thể hữu ích cho người định giá, như tài liệu về sửa chữa, cải tạo, cải tiến hoặc nâng cấp gần đây.

  Luôn làm an lòng khi có sự hỗ trợ từ môi giới bất động sản vào ngày thẩm định. Thông thường, các môi giới thường cố gắng bằng hết sức mình để sẵn sàng giải đáp câu hỏi, lo lắng hoặc chỉ đơn giản là cung cấp sự hỗ trợ tinh thần cho người mua hoặc người bán.

  Sau khi kết quả được công bố, các môi giới sẽ cẩn thận xem xét báo cáo thẩm định. Các môi giới có thể tìm kiếm những sai khác có thể đòi hỏi một cuộc thẩm định thứ hai nếu cần, chẳng hạn như tính sai hoặc thiếu các chi tiết cụ thể.

  Còn việc Hoàn Tất Giao Dịch?

  Một cuộc thẩm định có ảnh hưởng đáng kể đến việc hoàn tất bán nhà bằng cách giúp xác định số tiền vay thế chấp. Nếu giá thẩm định thấp hơn giá mua, người mua có thể cần điều chỉnh tài chính và thương thảo với người bán. Một cuộc thẩm định cao hơn có lợi cho người mua, cho phép họ trả ít hơn giá trị thị trường được định giá. Cuộc thẩm định cũng tạo điều kiện cho thương lượng giữa người mua và người bán, đặc biệt nếu cuộc thẩm định thấp hơn mong đợi. Sự hiện diện của một điều khoản thẩm định trong hợp đồng mua hàng cung cấp cho người mua tính linh hoạt để từ bỏ mà không gây hậu quả tài chính trong trường hợp thẩm định thấp.

  Điểm Chính

  Hiểu vai trò của cuộc thẩm định nhà ở trong quá trình bất động sản là rất quan trọng đối với cả người mua và người bán. Chúng cung cấp thông tin không thiên vị về giá trị thị trường thực của một tài sản, ảnh hưởng đến quyết định vay của ngân hàng đối với người mua và hướng dẫn người bán đặt giá cạnh tranh. Dù bạn đang mua hay bán, việc chuẩn bị cho cuộc thẩm định một cách chủ động, tìm sự hướng dẫn từ một môi giới bất động sản và linh hoạt trong quá trình thương lượng có thể đảm bảo giao dịch diễn ra một cách trơn tru và thành công hơn. Bắt đầu hành trình vay thế chấp của bạn bằng cách so sánh các khoản vay nhà để có quyết định thông minh phù hợp với mục tiêu tài chính của bạn.

  Tìm Một Khoản Vay Thế Chấp Ngay Hôm Nay và Khóa Lãi Của Bạn!

  Được kết nối với một ngân hàng sẽ làm việc phù hợp với tình hình tài chính của bạn.

  Bắt Đầu

  Related posts

  Cách Sáng Tạo Tiện Lợi Để Tái Sử Dụng Đũa Trong Nhà

  Hướng dẫn cách tái sử dụng đũa một cách tiện lợi và sáng tạo trong nhà. Tận dụng đũa cũ để tạo ra đồ trang trí độc đáo, đồ chơi sáng tạo hoặc thậm chí là dụng cụ hữu ích cho gia đình. Bạn sẽ ngạc nhiên với những ý tưởng tuyệt vời mà bài viết này mang lại. Hãy khám phá ngay!

  Author: NhaGo.net's Editor

  Author: NhaGo.net's Editor
  Cách Sáng Tạo Tiện Lợi Để Tái Sử Dụng Đũa Trong Nhà

  Lịch sử thung lũng Snoqualmie: Lịch sử núi Mount Si

  Khám phá lịch sử thú vị của thung lũng Snoqualmie thông qua lịch sử đầy kỳ thú về ngọn núi hùng vĩ Mount Si. Tìm hiểu về những câu chuyện động lòng, những hành trình cảm động và những di tích lịch sử đáng ngưỡng mộ trong một bài viết hấp dẫn này. Hãy khám phá ngay!

  Author: NhaGo.net's Editor

  Author: NhaGo.net's Editor
  Lịch sử thung lũng Snoqualmie: Lịch sử núi Mount Si